Várunk minden diákot aki szeretne részt venni az egyesületünk által szervezett jótékonysági programokon közösségi szolgálat keretében. 

 

A közösségi szolgálat teljesítése során:

 • egy óra = hatvan perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít)
 • alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető
 • a közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladat-ellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.
 • A törvény szövege szerint: „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. ”Ennek értelmében csak a tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében szervezhető meg a tevékenység a diákok számára.

 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint  amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

 • A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
 • A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,

b) tanítási időben a heti 6 órát és tanítási napon a 2 napi órát, tanítási napon kívül a napi három órát.

 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

 • A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a következő középiskolákkal:

 •          Göndöcs Benedek Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumai
 •          Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
 •          Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
 •          Erkel Ferenc Gimnázium
 •          Szegedi Tudomány Egyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola
 •          Nicolae Balcescu Román Gimnázium

Amennyiben nem találod itt az iskolád, jelezd nekünk és szerződést kötünk vele!

Közösségi szolgálattal kapcsolatban keresse bizalommal Pálfiné Mártát az alábbi űrlapon keresztül: